Spring til indhold
Brevkassen Børneopsparing: Dette er mest fordelagtigt for dit barn

Børneopsparing: Dette er mest fordelagtigt for dit barn

Når det gælder børneopsparing, så findes der to slags løsninger. Den ene er bankernes traditionelle konto og den anden er et almindeligt depot (eller investeringskonto i Tobis tilfælde) oprettet i barnets navn.

Ved den traditionelle børneopsparing hos bankerne, så er renter og afkast skattefrie. Ved et almindeligt depot, så gælder de almindelige skatteregler. Ingen af ordningerne giver fradrag for dine indbetalinger til børneopsparingen. Der er individuelle depot- og handelsomkostninger som du bør omregne til ÅOP.

Af andre begrænsninger på bankernes børneopsparing gælder at indbetalingsgrænsen er på 6.000 kr. om året og et maksimum på 72.000 kr. i hele opsparingsperioden. Desuden skal bankernes børneopsparing udbetales senest når barnet er 21 år gammel.

Børneopsparing med Tobi eller alm. depot

Du har måske hørt om programmet Tobi, der er målrettet børneopsparing. Tobi er en investeringskonto, der i praksis fungerer som et depot og således ikke er omfattet af bankernes skatteregler for børneopsparing.

På en aktiesparekonto lagerbeskattes alle værdipapirer med 17% p.a. som aktieindkomst. For at dit barn kan udnytte sit personfradrag (og opnå en skatteprocent på 0%) skal afkastet være beskattet årligt. Dette kendes også som lagerbeskattet kapitalindkomst.

Formålet er at undgå fonde som beskattes som aktieindkomst: 1) Fonden må ikke være på Skats “positivliste”, der dækker fonde som aktiebeskattes. 2) Der må ikke være tale om danske udbyttebetalende-aktiebaserede fonde, da disse beskattes som aktieindkomst, selvom de ikke står på Skats positivliste.

Fonde, der overholde ovenstående to kriterier, vil blive beskattet som kapitalindkomst, uanset om der er tale om en obligationsbaseret eller en aktiebaseret fond. Også fonde fra Vanguard, Invesco og SPDR (State Street Global Advisers) vil blive beskattet som kapitalindkomst, da de ikke står på Skats positivliste.

Du bør løbende gennemgå din portefølje for at sikre dig at dine fonde beskattes som kapitalindkomst. Hvis fonde tilføjes listen betyder det, at du beskattet anderledes fremadrettet end i 2022.

Dette gælder både Tobi og et almindeligt depot, når du investerer for frie midler.

Forstå junglen

Skal du købe en liter mælk og der er to mærker i supermarkedet, så vælger du den billigste – ikke den pæneste emballage. Denne logik gør sig også gældende ved børneopsparing.

Den nemmeste måde at opnå skattefrihed for dine afkast er igennem den traditionelle børneopsparing i din bank. Det er dog vigtigt at vide om banken pålægger en ÅOP, udover den løbende omkostning til de fonde du investerer i. ÅOP kan også være indirekte depot- og handelsomkostninger mv.

Tobi er en investeringskonto, der svarer til et almindeligt depot og er således omfattet af de almindelige skatteregler. Ydermere pålægger Tobi en ÅOP på 1,07% til 1,14%. Vil du ikke bruge bankens børneopsparing, så er det værd at undersøge om et almindeligt depot billigere end Tobi.

Skal dit barn have skattefrihed for afkast på et almindeligt depot, så skal afkastet beskattes kapitalindkomst. Det er en omskiftelig verden og du bør ajourføre din portefølje løbende, så den kun består af fonde, der kapitalbeskattes.

Du kan bruge denne liste til at finde fonde, der beskattes som kapitalindkomst, men den bank, hvor du har dit depot, skal også udbyde værdipapiret for, at du kan købe fonden i praksis.

Læs også svar på andre spørgsmål i Brevkassen eller lær om de tre veje til at investere i min nye bog Den sidste procent.

Alle tal i artiklen er fra maj 2022.