Spring til indhold
Aktieanalyse & Opinion Brevkassen Tre teknikker til investering når markedet falder eller stiger

Tre teknikker til investering når markedet falder eller stiger

  Aktiemarkedet kommer altid tilbage, lyder det fra de professionelle investorer. For den almindelige amatør-investor, kan det dog være lettere sagt end gjort. Særligt dem, der investerede i et højt marked efter marts 2020, der i 2022 er faldet, har meget på spil.

  Den 3. januar 2022 startede det, som skulle vise sig at være det største fald, siden 1970. Som grafikken viser var faldet 21% i S&P 500 indekset i 1970 og 1. juli, halvvejs i 2022, var faldet 20,5%.

  Historien fortæller markedet altid kommer tilbage. Psykologien i dette spil er, hvor længe der går. Kigger man på perioderne 1966 til 1974 samt 1929 til 1943 – så var der en ventetid på hhv. 8 og 14 år før markedet endeligt returnerede til sit niveau fra før faldet.

  Udover disse to periode, så viser tal fra Dow Jones at når S&P 500 er faldet med mindst 15% de første seks måneder af et år, f.eks. i 1932, 1939, 1940, 1962 og 1970, er markedet i gennemsnit steget 24% i andet halvår.

  Tre teknikker til investering

  Uanset, om du foretrækker indeksfonde eller aktieudvælgelse, så findes der tre teknikker til at investere.

  I bogen Solo med aktier gennemgår jeg to af teknikkerne: Omkostningsgennemsnit (“Dollar-Cost Averaging”), hvor et fast beløb investeres i et bestemt interval f.eks. hver måned eller kvartal. Dette skal ses i modsætning til investering af et engangsbeløb (“Lump Sum”).

  Dog findes der en tredje teknik. Et såkaldt værdigennemsnit (“Value Averaging”), udviklet af Michael Edleson, ex-chef økonom for Nasdaq Stock Exchange. Teknikken kombinerer et omkostningsgennemsnit med rebalancering (hvor vinderne sælges og taberne købes).

  Værdigennemsnit

  Lad os antage, at du over en periode på fem måneder, har følgende budget: 500 kr. som startbeløb og efterfølgende 500 kr. hver måned. I alt 2.500 kr.

  Med et omkostningsgennemsnit vil du investere 500 kr. hver måned for at opnå en gennemsnitlig købspris af markedsbevægelsen. Med investering som et engangsbeløb vil du investere 2.500 kr. som startinvestering og derfra følge udviklingen i markedsbevægelsen.

  Med et værdigennemsnit investerer du dit startbeløb på 500 kr. og derefter et beløb svarende til, at værdien af din portefølje øges med 500 kr. hver måned. Dermed opnås den gennemsnitlige værdi af markedsbevægelsen.

  Er porteføljen faldet med 250 kr. så skal du investere 750 kr. Omvendt, er porteføljen steget med 100 kr. så skal du investere 400 kr. Er porteføljen steget 600 kr. så sælger du 100 kr. af dine vindere.

  Værdigennemsnit
  Kilde: Simon Hayley, Bayes Business School; ’Value Averaging’ by Michael Edleson.

  Resultatet er, at du timer markedet. Mængden af aktier du køber bliver større i takt med at markedet falder. Et værdigennemsnit er en fordel, når markedet konstant svinger op og ned – er volatilt.

  Kilde: FactSet fra 31. marts 2022.

  Ovenstående “volatilitets-indeks” viser recessionen efter IT-boblen, Finanskrisen og Corona-pandemien. Fælles for de tre markedsfald er at de ligger over indeks 40, drevet af investorernes brandudsalg. Krisen i første halvår af 2022 er indtil videre omkring indeks 30.

  Der er samtidig større tillid til aktiemarkedet i 2022 end under Finanskrisen i 2008. Hvis man spørger Bank of America Corp. så har privatkunderne i dag 63% af deres formue investeret i aktier mod 39% i 2008.

  Det er vigtigt at understrege, at når markedet falder eller stiger i en lige linje, så er et værdigennemsnit ingen fordel. Markedet skal være volatilt ellers er det mest optimalt at holde aktierne. Afkastet afgøres altid i sidste ende af dit startpunkt og et slutpunkt.