Spring til indhold
Brevkassen Økonomisk uafhængig med FIRE

Økonomisk uafhængig med FIRE

Det vigtigste i dit liv er din frihed. Det næst vigtigste er det eneste du ikke har nok af: Nemlig din tid. Arbejder du otte timer, fem dage om ugen, så har du brugt 40% af din vågne tid eller cirka 20% af tiden i hele dit liv. Dertil kommer transport samt hjemme- og overarbejde.

Formålet med at være økonomisk uafhængig er at gøre dig til tidsejer. Du kan i højere grad selv bestemme over din tid og dermed øger du også din frihed. Du har kun dette ene liv, så hvorfor ikke få det bedste ud af det – eller som firmaet L’Oréal startede med at sige for 50 år siden: Because You’re Worth It.

En måde at blive økonomisk uafhængig på er at følge FIRE-bevægelsen, som på dansk betyder økonomisk uafhængig og tidlig pension (“Financial Independence, Retire Early”). Ved at skabe en tilstrækkelig stor passiv indtægt via opsparing og investering, så bliver du økonomisk uafhængig.

Sådan laver du en opsparing

For at spare op må du have et økonomisk overblik og lægge et budget. Formålet kender du, det er økonomisk uafhængighed.

En metode til at lægge et budget er “zero-based-budgeting”. Her tager du din månedsindkomst efter skat og fordeler alle pengene på dine budgetkonti (enten i dit regneark eller på bankkonti).

Du fordeler hele din månedlige indtægt (efter skat) på en række kategorier, der kunne se således ud: Bolig, øvrige faste udgifter, transport, mad, diverse og gældsafvikling. Måske kan du genkende kategorierne, da jeg har dem fra TV3’s program “Luksusfælden”. Dog i stedet for misligholdt gæld, skal den sidste kategori være opsparing.

Selve opsparingen kan nuanceres ud i tre underkategorier: Nødopsparing til uforudsete udgifter, løbende opsparing til et planlagt formål og en opsparing, der gør, at du kan skifte job eller har friheden til at kunne sige op uden at blive økonomisk presset.

Opsparingsraten er det vigtigste for at kunne opnå økonomisk uafhængighed. Er din udbetaling for eksempel 20.000 kroner (efter skat) og summen af dine samlede månedlige udgifter 18.000 kroner, så er din opsparing 2.000 kroner eller en opsparingsrate på 10%.

Du skulle gerne spare, så meget op som muligt, hvilket kræver, at du finder frem til, hvad der er vigtigst for dig at bruge penge på. Derefter kan du foretage besparelser på: Abonnementer, EL-leverandør, forsikring, gaver, boligindretning, rejser, restauranter, transport, personlige pleje, herunder tøj og sko mv.

Det er nemt at bedømme mulige besparelser, men tallene bliver urealistiske og formålet forspildes, hvis dit forbrugsmønster ikke følger med. Husk på at dit budget kun afspejler virkeligheden, hvis du er i stand til at overholde det i praksis.

Investering har betydning over tid

Stjerneinvestoren Warren Buffett er i dag 91 år og har i 2022 en personlig formue på 116.000.000.000 dollars. Dette gør Warren Buffett til verdens sjette rigeste mand. Warren Buffett er en stor inspiration, ikke kun for andre investorer, men også for dem, der vil være økonomisk uafhængige.

Det særlige imponerende ved Warren Buffett er, at hans karriere – trods hans høje alder – ikke ligger bag ham. Buffett er stadig fungerende CEO og bestyrelsesformand i investeringsselskabet Berkshire Hathaway. Det er aldrig for sent at komme i gang med at investere.

I sammenhæng med FIRE, så handler investering primært om at modtage rentes-rente. Hvis du sparer 500 kroner op om måneden fra du er 35 år til du er 60 år, men får en rente på 5,5%, så har du rundt regnet fordoblet dine penge. Dette kaldes rentes-rente-effekten.

Den simpleste måde at investere på er at vælge en passiv indeksfond. Du kan investere i Danmark, USA eller hele verden, så længe indeksfonden er bredt funderet, så modtager du et afkast svarende til et gennemsnitligt markedsafkast, imens du kun har markedsrisiko.

Set over en periode på 10 år, så er en gennemsnitlig markedsrente på 5,5% ikke urealistisk, hvilket gør indeksfonde velegnede. Dog er det også muligt at udvælge enkeltaktier, baseret på dine egne overvejelser eller moralske/etiske hensyn. Du kan hente afkast beregneren til Excel her.

Sådan opnår du økonomisk uafhængighed

FIRE-tallet er en simpel beregning af, hvilket beløb du konkret skal spare op for at være økonomisk uafhængig. I FIRE-bevægelsen mener man generelt, at din opsparing skal kunne dække dine årlige udgifter i 25 år. Derfor beregner dit FIRE-tal (det du skal spare op) ved at gange dine årlige udgift med 25.

Når du har sparet FIRE-tallet op, så er du økonomisk uafhængig. Det er interessant at vide om målet kan opnås og eventuelt hvornår. Her må du foretage et skøn, der beregnes på baggrund af det beløb du sparer op årligt samt rentes rente fra dine investeringer.

Er du 35 år med følgende økonomi og opsparingsrate:

  • Årlig indkomst (efter skat): 240.000 kr.
  • Årlige udgifter: 150.000 kr.
  • FIRE-tal: 3.750.000 kr.
  • Opsparingsrate: 37,5%.

Så vil du kunne spare 90.000 kr. op om året. Lad os antage, at du er konservativ og kun investerer halvdelen af din opsparing til du er 60 år til en markedsrente på 5,5%. I så fald ser regnestykket således ud:

  • Kontanter opsparet: 2.508.889 kr.
  • Rentes rente af aktier: 1.245.111 kr.

Du vil dermed være økonomisk uafhængig inden for lige knap 28 år.

FIRE er fornuftigt, men…

Problemet med FIRE er, at det er meget svært at designe en “one size fits all” løsning. De mest åbenlyse faktorer er forskelle i arbejdsindkomst, personlig gæld og brugen af det danske skattesystem, der er meget anderledes end det amerikanske, hvor FIRE stammer fra.

De fleste mennesker vil undervejs opleve økonomiske gamechangere som at købe bolig, stifte familie, rejse eller blive ramt af arbejdsløshed. Alle disse almindelige begivenheder, kan have stor betydning for om man kan opnå økonomisk uafhængighed med FIRE.

Man behøver dog ikke, at se FIRE som en modsætning til at arbejde. Det kan give mulighed for at vælge det man bedst kan lide at arbejde med, tage ud at rejse, leve ubekymret eller at gå tidligere på pension end folkepensionsalderen, der løbende forhøjes.

Det gode råd om at have en simpel økonomi gælder således stadig. Hvis økonomisk simpelhed er dit egentlige formål med FIRE, så er det bestemt et plus i sig selv.

Denne artikel er delvist baseret på “Frihed, FIRE & familieliv” af Emilie Ekelund Mørck.