Spring til indhold
Briefing Den ultimative guide Den ultimative guide: Lav en investeringsplan

Den ultimative guide: Lav en investeringsplan

En investeringsplan for mindre private investorer, skal give dig overblik hvordan din formue skal placeres i aktiver. Dette gælder både på tværs af porteføljens sammensætning og af hensyn til risikospredning, hvilket bliver gennemgået i det følgende.

Sammensætning af porteføljen

Et aktiv er i denne sammenhæng børsnoterede værdipapirer.

En aktivklasse er forbundet med en given risiko. De klassiske aktivklasser er aktier -> obligationer -> kontanter, hvor risikoen er højest inden for aktier og lavest inden for kontanter. Statsobligationer i Danmark og USA anses for de facto at være risikofrie.

Den økonomiske regel “des højere risiko des højere afkast” er gældende for de nævnte aktivklasser. Det er nærtliggende at tro, at du ved at allokere hele din formue i aktier opnår det højeres afkast, men du kan også indkassere det største tab.

En klog sammensætning af din portefølje afspejler din risikotolerance. Hvis du ligger søvnløs om natten fordi din formue bevæger sig op eller ned, så er det nok fordi at du har påtaget dig for står risiko og bør ændre fordelingen af dine aktivklasser.

En meget konservativ investor eller hvis man er tæt på pensionsalderen bør have omkring 25% af porteføljen i aktier. En ung aggressiv investor bør have 80-100% af porteføljen i aktier. Risikotolerancen er en frihed i hvad du økonomisk kan tåle at tabe og din personlige præference.

Spredning af risiko

For den del af porteføljen, der består af aktier skal der ske en yderligere allokering mellem udvælgelse af individuelle aktier (aktieudvælgelse) og indeksfonde.

Aktieudvælgelse er langt hen ad vejen et spørgsmål om at vælge gode virksomheder. Indeksfonde handler derimod om at sikre lave løbende omkostninger, så mest muligt af det gennemsnitlige markedsafkast fanges.

En måde at sprede sin risiko på inden for aktier er at vælge brede ETFere. Der findes dog også ETFere inden for obligationer, så på den måde kan hele porteføljen sammensættes kun med markedsrisiko. Aktieudvælgelse har både markedsrisiko og “virksomhedsrisiko”.

Eksempel på en investeringsplan

Du kan hente en gratis investeringsplan til Excel.

Formålet med investeringsplanen er som tidligere nævnt at give dig et overblik. Du skal fortsat kunne hhv. aktieudvælge og vælge de rigtige indeksfonde, under hensynstagen til din risikotolerance.

Hvis du mikser forskellige indeksfonde, så hver opmærksom på at MSCI World både indeholder amerikanske og danske aktier. Dermed bør du nedjustere andelen af disse indeksfonde, så den samlede allokering for et land ikke bliver for høj.

Vær grundigt forberedt