Spring til indhold
Briefing Den ultimative guide Den ultimative guide: Månedsopsparing

Den ultimative guide: Månedsopsparing

Med en månedsopsparing forstås at du investerer det samme beløb hver måned. Men leverer en månedsopsparing det bedste resultat?

Månedsopsparing

En månedsopsparing er en teknik, der giver køberen en gennemsnitlig købspris over en periode. Dette kaldes også for et omkostningsgennemsnit (på engelsk “Dollar-Cost-Averaging” eller blot DCA).

Det er en udbredt teknik af to grunde: 1) Mange investorer ønsker at en fast andel af deres månedsløn investeres. 2) Mange investorer ønsker at deres penge investeres så hurtigt som muligt, altså løbende.

Kombineres en månedsopsparing med en indeksfond, så er DCA en idiotsikker løsning. Den samme aktie købes meget simpelt automatisk én gang om måneden. Det gennemsnitlige afkast sikres til en gennemsnitlig købspris over investeringsperioden.

Ulempen ved DCA er at automatiske køb, særligt i en indeksfond, ikke tager højde for en indeksfonds indre værdi. Dette er aktuelt hvis indeksfonden er noteret på børsen som en ETF. Investoren betaler prisen på ETFens aktier, men risikerer at betale for meget for aktivet (værdien af de underliggende virksomheder).

Alternativerne

Old-school alternativet til DCA er at investere alle sine penge på én gang. Dette kaldes et engangsbeløb (på engelsk “Lump Sum”). Fordelen er at markedsrenten opnås af hele formuen på et tidligere tidspunkt. Studier viser at det giver et betydeligt højere afkast over lang tid.

Der findes også en tredje teknik. Det såkaldte værdigennemsnit (på engelsk “Value Averaging”). DCA investerer f.eks. 500 kr. hver måned for at opnå en gennemsnitlig købspris hen over året, men et værdigennemsnit investerer også månedligt. Beløbet afhænger dog af udviklingen i dit afkast.

Med et værdigennemsnit starter du f.eks. med 500 kr.. Hvis markedet har fået din investering til at falde med 250 kr., så køber du næste gang for 750 kr. (500 kr. + 250 kr. = 750 kr.). Hvis din investering er steget med 100 kr. så køber du næste gang for 400 kr. (500 kr. – 100 kr. = 400 kr.).

Konklusion

Investering af et engangsbeløb fungerer bedst, når markedet stiger. Ingen anden teknik kan slå et engangsbeløb på dette vilkår.

Hvis markedet i en periode er nedadgående kan DCA være en fordel. Hvis markedet i en periode bevæger sig sidelæns kan et værdigennemsnit være en fordel. Valget af en af disse to teknikker, afhænger af hvordan du ser på fremtiden:

  • En månedsopsparing er en fordel, hvis markedet i en længere periode stiger mere end det falder.
  • Et værdigennemsnit er en fordel, hvis markedet i en kortere periode falder mere end det stiger.
  • Hverken en månedsopsparing eller et værdigennemsnit kan slå investering af et engangsbeløb i opgangstider.
  • Alle tre teknikker kræver ultimativt at markedet på et tidspunkt vil stige.

Begge af disse to teknikker (DCA og værdigennemsnit) er dog afhængige af at markedet på et tidspunkt stiger. På dette tidspunkt bliver de begge blive slået af et engangsbeløb.

Vær grundigt forberedt