Spring til indhold
Briefing Den ultimative guide Den ultimative guide: Økonomisk uafhængig med FIRE

Den ultimative guide: Økonomisk uafhængig med FIRE

Det vigtigste i dit liv er din frihed. Det næst vigtigste er det eneste du ikke har nok af: Nemlig din tid. Formålet med at være økonomisk uafhængig er at give dig både frihed og tiden tilbage. Du bestemmer. Du er tidsejer.

Arbejder du otte timer, fem dage om ugen, så har du brugt 40% af din vågne tid eller cirka 20% af tiden i hele dit liv. Du har kun dette ene liv, så hvorfor ikke få det bedste ud af det – eller som firmaet L’Oréal startede med at sige for 50 år siden: Because You’re Worth It.

FIRE står på engelsk for Financial Independence, Retire Early. FIRE er en bevægelse, der går ind for økonomisk uafhængighed – primært i form af tidlig pension. Du sparer aggressivt op for tidligere at kunne gå på pension end det en traditionel pensionsplan giver mulighed for.

Økonomisk uafhængig: 4%-reglen

FIRE angiver at du kan gå på tidlig pension – er økonomisk uafhængig – når din opsparing svarer til 25 gange din årlige indkomst. Du hæver derefter 4% af opsparingen om året. Ved at følge denne regel løber du aldrig tør for penge.

Hypotese om 4%-reglen kommer fra det såkaldte “Trinity Study” i 1998. Imidlertid forudsætter studiet at man investerer sin opsparing over 30 år og bliver pensioneret omkring 65-års alderen.

Hvis du for at gå tidligt på pension i virkelighedens verden, har behov for at strække din opsparing over 40-50 år, så bliver opsparingsperioden kortere og 4%-reglen bliver måske til 3,3%-reglen.

I praksis betyder 4%-reglen at du dividerer din årlige leveomkostning med 0,04. Hvis du vil leve for 200.000 kroner om året, skal din opsparing være på 5.000.000 kroner, men skal du leve efter 3,3%-reglen, skal du spare 6.000.000 kroner op.

Livet går dog sjældent som planlagt. Det kan være vanskeligt at forudse sine fremtidige udgifter præcist – og dermed fastlægge opsparingsniveauet. De eksperter inden for FIRE, der anerkender dette, tilskynder til at man har en kontant reserve – men hvad er 4%-regel så værd?

Opsparingsraten

Opsparing er nøgleordet inden for FIRE. Des højere rate du sparer op med des flere penge har du på kontoen til tidlig pension. Du kan ikke opbygge en formue til tidlig pension uden at have en høj opsparingsrate.

Selv hvis du er en dygtig investor og kan opnå høje afkast, så vil en lav opsparingsrate betyde at du har et højt forbrug. Her lægger FIRE op til at du prioriterer at forbruge mindre, så provenuet kan spares op.

Det beløb du kan spare op er differencen mellem dine private indtægter og udgifter. Et budget har til formål at give dig overblik over hvad din indkomst er, hvilke udgifter du har og hvad der er dit rådighedsbeløb. Lav et budget, det er vigtigt.

Et budget opstilles meget simpelt med efter-skat indtægten øverst i regneark. På hver af de efterfølgende rækker indtaster du dine faktuelle udgifter. Til sidst trække du udgifterne fra din indtægt og har dermed dit rådighedsbeløb. Af dette kan du spare en andel op.

Opsparingsraten beregnes ved at tage din månedlige efter-skat indkomst er 20.000 kroner og summen af dine samlede månedlige udgifter er 10.000 kroner, så kan du maksimalt spare 8.000 kroner op om måneden – din opsparingsrate vil i så fald være 40%.

FIRE antager fejlagtigt at investering er nemt

FIRE antager at din opsparing bevarer sin købekraft over tid. Dette kan i praksis kun opnås ved at investere i aktier eller inflationsbeskyttede obligationer. FIRE antager dermed fejlagtigt at investering er nemt, at du vil opnå et afkast ved at foretage tilfældige investeringsvalg.

Målet for at klare sig godt med investering er at modtage markedsafkastet i gennemsnit. Dette kan kun lade sig gøre over en lang tidshorisont og med en veldiversificeret portefølje. For at beskytte mod pludselige markedsfald kort før din tidlige pension, tilpasses risiko med både aktier og obligationer.

Jeg anbefaler at du læser følgende guides:

Vær grundigt forberedt