Spring til indhold
Briefing Den ultimative guide Den ultimative guide: »Upside« på udbytte aktier

Den ultimative guide: »Upside« på udbytte aktier

Udbytte (eller “dividend” på engelsk) er penge i hånden for investorer. Kontanter er noget alle kan forholde sig til. Hvordan sammensættes en klog strategi med udbytte aktier?

Hvad er udbytte?

Kontant udbytte udbetales pr. aktie til investorerne i en virksomhed. På den måde kan udbytte anskues som en årlig indtægt eller rente. Årligt udbytte kan opnås på tre måder:

  • Køb af individuelle aktier
  • Køb af børshandlede fonde (ETF)
  • Køb af obligationer

I Danmark tilskrives din bankkonto efter-skat udbyttet. Det betyder at udbytteskatten indeholdes før du modtager udbyttet. Dermed bliver en strategi om at geninvestere udbytte meningsløs. Den rigtige måde at håndtere sit udbytte er at forbruge det som en indkomst.

Hvilken udbytte aktie skal du vælge?

Udbytte aktier fanger ikke hele fordelen ved et stigende marked. Du bytter noget af kursgevinsten væk for at få en højere indkomst.

Nobelprismodtager Franco Modigliani definerede i sin læresætning at en investors afkast udgøres af udbytte plus en evt. kursgevinst. Udbytte giver således ikke nødvendigvis øget afkast på den samlede formue, men det medfører en højere indkomst.

De mest stabile udbytte aktier er dem hvor virksomheden bag har afsluttet vækstfasen og bevæget sig over i modenhedsfasen. Virksomhedens ledelse fokuserer på at opretholde virksomhedens position på markedet og udbetale virksomhedens overskud til investorerne.

På Yahoo Finance kan du slå aktier og fonde op for at se deres udbytte:

  • Det kan være virksomheder som sodavandsproducenten Coca-Cola (2,95%), forsikringsvirksomheden Tryg (4,10%) og teleselskabet Orange (7,33%).
  • Det kan være børshandlede fonde (ETF) som iShares V PLC – iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY) (9,41%), SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYD) (2,14%), VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV) (4,57%).
  • Brede børshandlede kan også give udbytte, for eksempel iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA)(1,35%).
  • Korte statsobligationer 1-3 år, kan også købes som en ETF og leverer en “rullende rente”, for eksempel iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)(IBTS)(pt. 0,73%).

Hvad er risikoen ved udbytte aktier?

Selvom virksomheder som sodavandsproducenten Coca-Cola, forsikringsvirksomheden Tryg og teleselskabet Orange, alle er stabile virksomheder, så gælder sædvanlige aktiemarkeds- og virksomhedsmæssige risici.

Virksomheder kan f.eks. opleve nedgang eller gå konkurs. Dette stiller krav til dine evner til at aktieudvælge. Børshandlede fonde, der aktivt vælger virksomhederne ud fra størrelse eller udbytte, ender ofte med at være koncentreret omkring enkelte brancher eller virksomheder. Brede børshandlede fonde er den eneste aktie, der kan fjerne virksomhedsrisikoen, så der kun er markedsrisiko tilbage.

Et godt udbytte svarer typisk til nominelt 2-6%. Bliver udbyttet højere er det en uholdbar situation for virksomheden. Bliver udbyttet lavere er virksomheden fortsat beskæftiget med vækstfasen. Investorer bør også overveje om statsobligationer giver en højere og mindre risikofyldt rente.

To nøgletal, der viser om udbyttet er holdbart er udbetalingsprocenten (“payout ratio” på engelsk) samt den kontante udbetalingsprocent (“cash dividend payout ratio”):

  • Udbetalingsprocenten beregnes som virksomhedens samlede omkostning til udbytte divideret med nettoresultatet. Udbytteprocenten viser hvor stor en andel af overskuddet, der udbetales. Det er et advarselssignal, hvis det overstiger 75% som et langsigtet gennemsnit.
  • Den kontante udbetalingsprocent beregnes som virksomhedens samlede omkostning til udbytte divideret med den frie pengestrøm. Den kontante udbetalingsprocent viser hvor belastet virksomhedens likviditet er af udbyttet. Det er et advarselssignal, hvis det overstiger 50% som et langsigtet gennemsnit.

Vær grundigt forberedt