Spring til indhold
Briefing Den ultimative guide Ultimativ Guide: Lær at investere i aktier

Ultimativ Guide: Lær at investere i aktier

Aktiemarkedet fungerer på sin egen præmis. Investorer kan ikke gøre noget ved udviklingen og derfor må den enkelte lære at agere i markedet. Til dette findes tre grundlæggende aktiestrategier, også kaldet investeringsfilosofier.

Strategi afgør dit afkast på aktier

Det er udviklingen i fremtiden, der afgør afkastet på aktier. Det vil sige at dem, som sælger deres aktier mener at der ikke er mere at tjene på at eje disse, imens køberen af de selvsamme aktier mener at der fortsat er penge at tjene på at eje disse. Køb og salg er ikke kun modsatrettede handlinger, men også udtryk for at to personer har en modsatrettet opfattelse af fremtiden, hvor enten sælgeren eller køberen tager fejl.

På en handelsdag leverer den ene halvdel af aktierne i et indeks et højere afkast end gennemsnittet – og den anden halvdel et lavere afkast. Økonomiske formler kan ikke forudsige fremtiden og dermed heller ikke fremtidens afkast. Det skyldes at aktier ikke er en videnskab, men en menneskelig aktivitet, der involverer både en følelsesmæssig og en rationel adfærd.

Derimod kan en bred indeksfond garantere gennemsnitsafkastet i et indeks. En indeksfond tillader investorer, uden nogen form for viden omkring de underliggende aktiver, at modtage et rimeligt afkast af disses værdi. Dog hvis indeksfonde bliver den dominerende kraft på markedet, vil der ikke længere være et effektivt marked at afregne et gennemsnit af. Indeksfondens succes afhænger af at andre investorer prissætter aktiverne igennem køb og salg på markedet.

Indeksfonden leverer et gennemsnit, hvilket betyder at den ene halvdel af aktierne i indekset klarer sig bedre end gennemsnittet – og den anden halvdel klarer sig dårligere. Dette betyder på samme tid at indeksfonde er en taberstrategi for investorer, der kan udvælge aktier, som placerer sig i den øvre halvdel af indekset. Valget af strategi er således den vigtigste faktor, der afgør dit afkast.

De tre aktiestrategier

De tre aktiestrategier er den passive, defensive og offensive investeringsfilosofi og metode.

Før indeksfonden måtte investorer placerer deres penge i enkeltaktier midlertidigt for at modtage et afkast på niveau med markedet. Når en bedre mulighed viste sig kunne de midlertidige aktier sælges og den nye aktie købes. I dag har investorer mulighed for at bruge indeksfonde, der garanterer markedsafkastet, kun til markedsrisiko. Med andre ord skal aktieudvælgelse kunne overgå indeksfondens afkast for at kunne betale sig.

To af berømte investorer, der har formået at slå markedet er Benjamin Graham og Philip A. Fisher. Benjamin Graham slog S&P 500 indekset med 7% på årsbasis over 25 år og Philip A. Fisher med 8% på årsbasis over 50 år. I Grahams tilfælde betød det at $712.000 investeret blev til $400 mio. Philip A. Fisher formåede at fordoble sin formue 13 gange.

Det interessante er at disse to investorer ikke fulgte samme aktiestrategi. Benjamin Graham fulgte en defensiv aktiestrategi, hvorimod Philip A. Fisher fulgte en offensiv aktiestrategi. Begge koncentrerede deres formue i enkeltaktier, hvor det underliggende aktiv – virksomheden – forventes at fortsætte med at øge sin værdi, men måden hvorved afkastet blev skabt var forskellig.

  • Benjamin Grahams strategi slog markedet ved at når dette faldt, så faldt aktien mindre, men når markedet steg, så steg aktien mere.
  • Philip A. Fisher strategi slog markedet ved at købe aktier til deres nuværende værdi med en forventning om at virksomheden ville levere en langsigtet vækst i overskud, der overgik markedet.

Det er selvfølgelig nemt at fremhæve to vindere og ikke de mange, som har tabt. Selvom to eksempler ikke udgør statistisk signifikans, så forbliver faktum at vindere opstår i kraft af en virksom aktiestrategi. Så længe der spekuleres i markedet, så prissættes aktiver af og til forkert – markedet er ikke altid 100% effektivt. Det vil således være muligt at købe aktiver til under deres værdi.

Primo januar 2023 kunne Apple sælges for $125 pr. aktie, men her blot fire måneder senere er kursen $164. Aktivet kan ikke være korrekt prissat i begge yderpunkter. Det er altid smertefuldt at beholde en aktie som falder, men de der solgte Apple til $125 pr. aktie fik færre penge end aktivet var værd – og disse situationer opstår med jævne mellemrum.

Praktisér metoderne

Det er altid vigtigt at forstå det man investerer i. Det reducerer ikke kun risikoen, men gør også ejerskabet til noget mere meningsfuldt end blot et værdipapir. Ligeledes er en grundlæggende tro på et aktivets positive udvikling nødvendig. Ved at lære de tre forskellige metoder at kende, kan du blive bedre til at få mest muligt ud af dine investeringer: