Spring til indhold
Briefing Korte nyheder Pelle Dragsted: Investorer bidrager ikke med noget

Pelle Dragsted: Investorer bidrager ikke med noget

Det er den 27. oktober 2022 var Pelle Dragsted, “Enhedslistens chefstrateg”, på besøg i Millionærklubben. Imens de blå partier overvejende vil lette aktieskatten i Danmark, så vil Pelle Dragsted hæve den.

Aktiemarkedet er til for at rejse kapital til virksomhedernes projekter. Aktier er dog også blevet en fast integreret del af pensionssystemet, herunder private personers egne opsparinger.

Ifølge Pelle Dragsted bidrager investorer dog ikke med noget til samfundet. Aktiemarkedet koncentrerer store formuer og er ulighedsskabende. Således er lønarbejderen helten i Pelle Dragsteds fortælling. Det er lønarbejderen, der går på arbejde og producerer noget af reel værdi.

Det fik mig til at tænke om den eneste løsning en generel høj aktieskat for alle? Og hvilken betydning har de fattigste – pensionister og syge – der ikke kan producere noget af værdi?

De fattigste fastholdes i fattigdom

De fattigste har typisk lavindkomstarbejde eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Jeg tænker en med Pelle Dragsteds tankegang synes denne gruppe skal hjælpes af staten, men flertallet af politikerne kan kun blive enige om at udbetale en overførselsindkomst, der er så lav at gruppen ender i bunden af samfundet. Ikke særlig visionært.

Indtil det ligesom er fixet, så er aktiemarkedet en mulighed for alle. Pelle Dragsted har ret i at investorer får andel i alt det, der produceres på arbejdspladserne, men tager fejl i at det er gratis. Det er kun muligt at få andel i virksomhedernes værdi mod at påtage sig risiko. Det er muligt for de fattige grupper at supplere deres indtægt – og det er vel også socialt fornuftigt – når gruppen placeres på bunden af staten.

Middelklassen spiser sin egen hale

I Danmark foregår investering primært via pensionerne. Det er middelklassen, der sparer op til pension og sætter penge i banken. Med en generelt høj aktieskat for alle vil en større andel af middelklassens opsparing bliver omfordelt. Det giver muligvis en kortsigtet velfærdsfordel, men et langsigtet tab.

Danmarks største kapitalforvalter ATP fortæller, hvordan store afkast i gode perioder forvandles til store underskud i dårlige perioder. Og bankernes markedspensioner sender en årlig opgørelse, der viser et lavere og utilstrækkeligt provenu til udbetalingen, i dårlige tider.

Pelle Dragsted ønsker at gå videre ved at de ansatte skal eje alle aktier i en virksomhed, men uden investorer hvem skal så købe? Det er slet ikke nødvendigt at gå til sådanne ekstremer for at få fordelt aktieformuer, hvilket jeg også har argumenteret for i min kommentar til Moderaternes udspil.

Pelle Dragsted vil(og bør måske også) progressivt beskatte de største aktieindkomster, men hvis provenuet ikke ender hos de fattigste grupper (der som beskrevet indtægtsmæssigt holdes fast på samfundets bund), så er der ikke meget Robin Hood over Pelle Dragsted og hans vision er en saga blot.