Spring til indhold
Briefing Markedskommentar Medfører stigende renter faldende aktie afkast?

Medfører stigende renter faldende aktie afkast?

Det har været sagt et utal af gange af eksperter at ”stigende renter får aktier til at falde”. Antagelsen er, at når renten i samfundet går op, så bør analytikernes værdiansættelser gå ned. De lavere vurderinger bør medføre at kurserne på aktiemarkedet falder, men gør de det?

Teorien om renter og aktiekurser

Teorien er at når den ledende rente i samfundet stiger, så skal analytikernes diskonteringsfaktor også stige. Dermed fradrages virksomhedens værdi med en højere rente, når denne tilbageføres til nutidskroner. Nutidsværdien (og dermed værdiansættelsen) bliver således mindre.

Et såkaldt korrelationsstudie skal vise, hvorvidt der er sammenhæng mellem analytikernes værdiansættelser og markedsafkastet.

Ifølge Ken Fisher er der i et perspektiv på fem år ingen korrelation mellem niveauet for analytikernes værdiansættelser og markedsafkastet. I et perspektiv på 10 år eller mere, ses kun en meget svag korrelation. Ken Fisher konkluderer på denne baggrund at ”folk fortæller dig, at stigende renter burde være dårligt for aktier, men faktisk er det slet ikke målbart sandt”.

Når man markedet falder voldsomt i forbindelse med at renten stiger voldsomt, så er der tale om en ekstremt kortsigtet sammenhæng. Inflation er mere skadelig for investorer end en høj rente. Så hvis rentestigninger bekæmper inflation er det godt for langsigtede investorer.

Ved høj inflation kan virksomhederne meget simpelt ikke sende højere omkostninger videre til forbrugerne som stigende priser, men virksomhederne vil på længere sigt ikke være hindret af en historisk rentestigning.

Ensartet konsensus

Analytikernes kvartalsestimater for virksomhedernes overskud pr. aktie, har større indflydelse på aktiekursernes udvikling, fordi topcheferne generelt søger at præstere i overensstemmelse med konsensus (dette er beskrevet detaljeret i bogen Den sidste procent).

Analytikernes værdiansættelse af aktier følger en almindeligt kendt regnemodel. Nogle af disse er:

  • Udbytterabatmodellen (DDM) af J.B. Williams, 1938
  • Gordons vækstmodel af Myron J. Gordon, 1956
  • Edward-Bell-Ohlsons ligning 1961
  • Forskellige flertrins modeller

En virksomhed kan enten udbetale årets overskud til investorerne som udbytte eller tilbageholde dette til brug i virksomhedens videre drift. En aktie kan dermed værdiansættes ud fra udbytte eller pengestrøm. Når antagelserne er de samme vil begge beregningsmetoder give samme resultat.

Værdiansættelse af en virksomhed er et essentielt værktøj til at vurdere om aktien er undervurderet. I bogen Den sidste procent kan du lære at udarbejde din egen værdiansættelse og opstille en virksomheds kvalitative og kvantitative egenskaber.