Spring til indhold
Briefing Virksomhedsanalyse Investeringstese: Case med Warren Buffetts Berkshire Hathaway

Investeringstese: Case med Warren Buffetts Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway er Warren Buffetts investeringsselskab. Buffett er både CEO og bestyrelsesformand samt ejer flest aktier af alle i Berkshire. Dog har Buffett ikke aktiemajoriteten, således udgør Buffetts ejerandel cirka 15% i 2022.

Kongetallet for Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaways overskud gik i 3. kvartal 2022 fra plus $10,34 mia. til minus $2,69 mia. Imidlertid bør man ikke analysere Berkshire på overskuddet, da dette kan være misvisende. Årsagen er Berkshires store investeringer i aktier, kan få overskuddet til at svinge ekstraordinært fra kvartal til kvartal. For almindelige mennesker, der ikke kender til regnskabsregler, kande kvartalsvise udvikling føre til forkerte antagelser.

I stedet bør Berkshire vurderes på driftsresultatet. Dette er et konstrueret mål, som beregnes ved at trække alle driftsomkostningerne fra bruttofortjenesten. I 3. kvartal steg Berkshires driftsresultat fra $6,47 mia. til $7,76 mia. Dette betyder, at den underliggende forretning klarer sig godt, når en række investeringsresultater udelades. Værdien af Berkshires samlede portefølje faldt dog.

Berkshire ejer virksomheder

Det er ikke et intetsigende udtryk, når Warren Buffett i mange sammenhænge har sagt at “Berkshire køber virksomheder – ikke aktier”. Buffett opfordrer alle til at opfatte deres aktier som langsigtede køb i virksomheder.

Selvom Berkshire er mest kendt for sin aktiebeholdning, så ejer Berkshire også en række private ikke-børsnoterede virksomheder i USA. Blandt andet forsikringsselskabet Geico, jernbaneoperatøren BNSF Railway, el- og gas-distributøren Northern Powergrid, detailhandlere som Fruit of the Loom og udvikleren af standardhuse Clayton Homes.

Berkshires overskud bliver derfor påvirket af udviklingen i den nationale økonomi i USA. Dette omfatter også inflation og forsyningskrisen. For eksempel faldt NSF’s overskud med 6,2% i 3. kvartal. Imens NFS kunne opkræve et højere beløb pr. jernbanevogn, så blev dette mere end opvejet af højere omkostninger til brændstof og lavere fragtmængder.

Almindelig virksomhedsrisiko forekommer også i Berkshire. For eksempel kostede orkanen Ian $2,7 mia. for forsikringsselskabet Geico. Energidistributøren Northern Powergrid klarede det bedre grundet de høje energipriser. Samlet set bidrog Berkshires fremstillings-, service- og detailforretninger med en stigning på 20% i 3. kvartal.

Berkshires sats i 2021-2022

Som de fleste ved startede et aktiebearmarked i januar 2022 og eksperter prøver at gætte om der kommer recession.

Berkshire tilføjede til sine positioner i de to olieselskaber Chevron Corp. og Occidental Petroleum Corp i 2021-22. Berkshires interesse i Occidental Petroleum fik aktiens kurs til at fordoble på markedet, men energiaktier har generelt i 2022 klaret sig bedst. Berkshire har stadig en stor pengetank på $109 mia. ved udgangen af september.

Du kan læse en udvidet analyse af Berkshire Hathaway i min bog Den sidste procent.