Spring til indhold
Aktieanalyse & Opinion Opinion Er loven om ytringsfrihed en passende bagstopper for sociale medieplatforme?

Er loven om ytringsfrihed en passende bagstopper for sociale medieplatforme?

Bragt af Wall Street Journal den 28. april 2022 vedr. sociale medier.

I London finder du Speakers’ Corner. Konceptet er, at enhver person kan tale offentligt uden at blive arresteret. Mens ytringsfrihed er hovedforskellen mellem et demokrati og et diktatur, har budskabet kun magt, når det distribueres til andre mennesker. På sociale medier (f.eks. Twitter) har algoritmen, der skubber hver besked “over på masserne”, meget mere relevans for ytringsfriheden end nogen lov, der regulerer, hvad en besked kan indeholde.

Originaltekst på engelsk:

In London you will find Speakers’ Corner. The concept is that any person can speak in public without getting arrested. While freedom of speech is the main difference between a democracy and a dictatorship, the message only has power when distributed to other people. On social media (e.g. Twitter), the algorithm that pushes each message “onto the masses” has much more relevance for free speech than any law that regulates what a message can contain.