Spring til indhold
Afkast beregner

Afkastberegneren kan estimere dit fremtidige afkast ved at du indtaster din forventning til markedsrenten og omkostninger. Afkastberegneren kan også sammenligne forskellige beskatningsformer, herunder udbyttes indflydelse på afkastet. Du kan i Investeringsplanlæggeren udregne din gns. markedsrente. Bemærk, at afkastberegneren understøtter månedsopsparing, udbytte, løbende omkostninger (ÅOP), depotomkostninger, kurtage, vekselgebyr, lagerbeskatning og realisationsbeskatning.

Version: 01-05-2023